Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.8. Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky?

 
Názov
Kategória
I.8
 
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
5 b.áno strana 11, 18 a 25 viď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 23, 30, 36, 42, 136 viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
5 b.áno strana 7, 26 viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
5 b.áno strana 6, 7 viď link
1
De Volksbank
štátna
5 b.áno strana 6, 7 viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
5 b.áno strana 13 viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno strana 6, 17, 21 a 23 viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno strana14-17viď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
5 b.áno strana 24, 38, 48-50, 53 viď link viď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
5 b.áno strana 11, 12, 14, 24 a 30 viď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strany 10-15 viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno strana 6-10, 12, 16-18, 22, 35-43 viď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
5 b.áno strana 6, 7, 9, 10 viď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
5 b.áno strana 18, 27, 28, 33-35 a 37 viď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
5 b.áno strana 4, 38, 39, 48-50, 52-56 viď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 17, 19, 30-37 viď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
5 b.áno strana 6-9 viď link
1
Postnord
štátna
5 b.áno strana 2, 4, 10, 16, 20, 24-30 viď link
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
5 b.áno Výročná správa strana 8, 14 a 20 viď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
5 b.áno strana 24, 26, 57, 68, 86-88 viď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
5 b.áno strany 15, 16, 26, 35, 42, 43, 45 viď link
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
5 b.áno strana 6-8, 23-27, 31 viď link
1
Stadtwerke München
mestská
5 b.áno strana 2, 19-26 viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
5 b.ánoviď link viď link výročná správa str. 14-18
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
5 b.áno strana 4, 15-22, 27-34 viď link
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
5 b.áno strana 9, 15-21 viď link
1
Vadaš s.r.o.
mestská
5 b.áno strana 7, 12-37 viď link
1
Vattenfall
štátna
5 b.áno strana 5 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
5 b.áno strana 10, 14-25 viď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
5 b.áno strana 9-13, 16-23, 26 viď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
5 b.áno strana 16, 26-33, 40 a 44 viď link
1
VR Group
štátna
5 b.ánoviď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 11-18, 20-25, 32 viď link
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
5 b.áno strana 6-13, 17-18 viď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 18-19, 28-33, 36-42 viď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
5 b.áno strana 7-17 viď link
Priemer
3,21 b.
37
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 21, 6, chýba porovnanie vlastnej činnosti viď link
37
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
2,5 b.čiastočne len porovnanie finančných ukazovateľov za 2 roky, strana 74, 84-86 viď link
37
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 13, chýba porovnanie počtu zamestnancov za tri roky viď link
37
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2,5 b.čiastočne strana 3, chýba porovnanie vlastnej činnosti, počet zamestnancov za dva roky viď link
37
BARDTERM, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 5 a 6 porovnanie len za 2 roky a str. 13 viď link viď link
37
BBC
štátna
2,5 b.čiastočne len za 2 roky, strana 36, 39, 83, 91 viď link
37
BIONT, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 8, porovnanie vlastnej činnosti iba za dva roky na str. 5, viď link
37
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 4, 8, 15-21, porovnanie len za 2 roky viď link
37
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 5, 15, 22, porovnanie niektorých ukazovateľov len za 2 roky viď link
37
České dráhy, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne len za 2 roky, strana 7 viď link
37
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočneviď link porovnanie finančnčých ukazovateľov a počtu zamestnancov na str.10, chýba porovnanie informácií o vlastnej hosp. činnosti
37
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za 3 roky, neúplné porovnanie vlastnej činnosti, strana 41, 50 viď link
37
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 9, 10, 16, 18 a 19, porovnanie len za 2 roky viď link
37
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 17, 39 - 41 porovnanie zamestnancov za dva roky viď link
37
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne za 3 roky len nefinančné ukazovatele, str. 16 viď link
37
EMKOBEL, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne sekcie 2 a 9, chýba porovnanie počtu zamestnancov
37
Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 5-7, 14, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
37
ENERGO-SK, a.s.
župná
2,5 b.čiastočne strana 13-22, 24, porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky viď link
37
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne strana 11, 17-37, 99, porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky viď link
37
Horezza, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne VS 2018 porovnanie finančných ukazovateľov str. 13 viď link
37
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočneviď link
37
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 19, 27, 40-42, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
37
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 9-16, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
37
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 22 a 25, chýba porovnanie počtu zamestnancov a vlastnej činnosti viď link
37
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov a porovnanie finančných ukazovateľov za 3 roky viď link viď link
37
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 9, 10, 17, 20 a 22-25, porovnanie počtu zamestnancov iba za dva roky viď link
37
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba konkrétnejšie porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov, strana 5-7, 11 a 13 viď link
37
MBB a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 12-17, 40 - porovnanie zamestnanosti len dva roky, chýba porovnanie predmetu činnosti viď link
37
MH Invest, s.r.o.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a predmetu str. 6 a 7, dva roky porovnanie zamestnanosti str. 5 viď link
37
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov len za 2 roky od str. 53 a predmet str. 39, chýba porovnanie zamestnanosti viď link
37
MsBP
mestská
2,5 b.čiastočne strana 7-10, porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, viď link
37
NI Water
štátna
2,5 b.čiastočne chýba vlastná činnosť, zvyšok len za 2 roky, strana 64, 69, 135 viď link
37
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za 3 roky, strana 5-11, 13, 14, 28 viď link
37
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov za 3 roky, strana 23, 24, 28-39, 91 viď link
37
OKTE, a.s
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, strana 17-23, 31, 35, 58 viď link
37
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov, strana 17-34 viď link
37
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne chýbajú údaje z roku 2016, kedy spoločnosť vznikla, strana 8-11 viď link
37
Port of Rotterdam
mestská
2,5 b.čiastočne len za 2 roky, strana 32, 87, 111-114, 145 (Volledig Jaarverslag 2018) viď link
37
Posti Group Corporation
štátna
2,5 b.čiastočne len za 2 roky, strana 4, 5, 10 viď link
37
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, strana 9, 11, 18-19 viď link
37
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, zvyšné porovnanie len za 2 roky viď link
37
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2,5 b.čiastočne porovnávanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 10, 150, 152, 153, 175-177, 223, 258-301 viď link
37
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, zvyšné porovnanie len za 2 roky, strana 7-10 viď link
37
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov , strana 8-11, počet zamestnancov str. 12 viď link
37
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
2,5 b.čiastočne len porovnanie finančných ukazovateľov za 2 roky, strana 16, 28-31 viď link
37
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne finančné ukazovatele a zamestnanosť neporovnávajú, vývoj počtu pohľadávok vo výročnej správe 2018 str. 6
37
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov a detailnejšie porovnanie vlastnej činnosti, strana 29, 40 - 43 viď link
37
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za tri roky VS strana 38, 46, 49, 52-56, 73 viď link finančné ukazovatele samostatný dokument viď link
37
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie iba za dva roky, chýba porovnanie vlastnej hosp. činnosti strana 9, 30, 31, 21 viď link
37
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2,5 b.čiastočne len porovnanie počtu zamestnancov za 3 roky, zvyšok za 2 roky, strana 13, 21, 23, 27, 31, 40, 47, 64 viď link
37
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne iba porovnanie finančných ukazovateľov za 2 roky, strana 7-11 viď link
37
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov a vlastnej činnosti len za 2 roky, strana 35, 36, 38 a 43 viď link
37
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2,5 b.čiastočne iba porovnanie finančných ukazovateľov za 2 roky, strana 15, 16 viď link
37
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 15, 39 viď link
37
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
2,5 b.čiastočne čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov a vlastnej činnosti, strana 31, 50, 51 viď link
37
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne finančné ukazovatele a zamestnanosť len za 2 roky, chýba vlastná činnosť, strana 14 , 26, 42, 46 viď link
37
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne len porovnanie finančných ukazovateľov a zamestnancov za 2 roky, strana 8, 25 viď link
37
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, chýba vlastná činnosť, strana 7-9, 24 viď link
37
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnanie vlastnej činnosti len za 2 roky, strana 7-14 viď link
37
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne len čiastočné porovnanie vlastnej činnosti, strana 9, 17 a 19 viď link
37
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie vlastnej činnosti, zamestnanosť len za 2 roky, strana 22, 26-31 viď link
37
TEHOS, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnania len za 2 roky, strana 5, 6 a 21 viď link
37
Teplárny Brno, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba počet zamestnancov, strana 14 viď link
37
TERMÁL s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 16, 26-36, 39 viď link
37
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne len čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov, strana 12-17
37
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne neúplné porovnanie počtu zamestnancov a vlastnej hospodárskej činnosti, strana 4, 25-26, 28-30 viď link
37
Transpetrol, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, strana 18, 20, 22, 46-53 viď link
37
Transport for London
mestská
2,5 b.čiastočne finančné ukazovatele len za 2 roky, strana 23-25, 97, 119-341 viď link
37
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne len porovnanie zamestnancov a čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov, strana 12-15 viď link
37
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 7, 16-21, 37 viď link
37
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie zamestnancov za 3 roky, strana 18, 22, 33-40, 61 viď link
37
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne len porovnanie vlastnej činnosti za 3 roky, strana 5, 6 viď link
37
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov a finančných ukazovateľov za 3 roky, strana 7, 8, 11-13 viď link
37
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, chýba vlastná činnosť, strana 11, 14, 23, 30, 31 viď link
37
Verejné prístavy, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za 3 roky, strana 13-15, 18-25 viď link
37
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne iba čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov a vlastnej činnosti, strana 16, 17, 19, 30, 31 viď link
37
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov za 3 roky, strana 6-8, 10 viď link
37
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa obsahuje len čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov vlastnej činnosti, strana 4, 9, 11, 42-46, 50, na stránke je však prehľadné porovnanie, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
37
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne všetky porovnania len za 2 roky, strana 15-22 viď link
37
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 8-10, 12, 15 viď link
37
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 14, 20-24 viď link
37
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 9-21 viď link
119
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
119
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie žiadne porovnanie viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte