Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.5. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne?

 
Názov
Kategória
I.5
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
8 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
8 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
8 b.áno zverejnené štvrťročne, k majetku uvádzajú "vlastné imanie" viď link
1
Postnord
štátna
8 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
8 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
8 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
8 b.ánoviď link
10
České dráhy, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýba majetok viď link viď link
10
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.čiastočne štvrťročne, chýbajú úvery a celkový majetok viď link
10
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.čiastočne informácie o stave hospodárenia sa nachádzajú v zápisoch zo zasadnutia Rady RTVS viď link
10
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.čiastočne výnosy a hospodársky výsledok viď link
10
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.čiastočne štvrťročne, chýbajú úvery a celkový majetok viď link
Priemer
0,77 b.
15
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
BBC
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
15
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
15
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11 viď link
15
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Transport for London
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
15
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
15
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
15
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte