Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.3. Je na stránke spoločnosti zverejnené, kto je jej vlastníkom vrátane percentuálnych podielov?

 
Názov
Kategória
I.3
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.áno strana 5 viď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 viď link
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
2 b.áno založenie viď link
1
BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 11, detailnejší rozpis menšinových akcionárov na strane 146 viď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
2 b.áno strana 9 viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
2 b.áno strana 104 viď link viď link
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
2 b.áno strana 152 viď link viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2 b.áno strana 6 viď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno strana 5 viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno str. 18 výročnej správy (podľa pdf čítačky) viď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno profil spoločnosti viď link
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 3 viď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno strana 99 viď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 6 viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno strana 6 viď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno v prelinku na výročnú správu, str. 4 viď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.áno strana 15 viď link
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 a 8 viď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 8 a 9 viď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1
MBB a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno strana 1 viď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 3 viď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.áno str. 23 výročnej správy 2018 viď link
1
MsBP
mestská
2 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno strana 7 viď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno uvedený zriaďovateľ, strana 3 viď link
1
NI Water
štátna
2 b.ánoviď link viď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno strana 13 viď link
1
OKTE, a.s
štátna
2 b.ánoviď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 9 viď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno strana 5
1
Port of Rotterdam
mestská
2 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.áno strana 33 viď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno zriadenie zákonom a z toho vyplývajúce vlastníctvo štátom viď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno strana 34 viď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno 100% majetková účasť štátu viď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno strana 25, 27 viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 viď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ, strana 8 viď link
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ, strana 5 viď link
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1
Stadtwerke München
mestská
2 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 15-25 viď link
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno zriaďovateľ, strana 6 viď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno podstránka "Akcionár" viď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
2 b.áno strana 10 viď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno v sekcii Valné zhromaždenie viď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zriadenie, strana 5 viď link
1
Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
2 b.áno založenie viď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 7 viď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 viď link
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podiel podľa okresov viď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
2 b.áno strana 6 viď link
1
Vattenfall
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.áno strana 7 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 7 viď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno strana 3, 6 viď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ, strana 12 viď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ viď link
1
VR Group
štátna
2 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 66 viď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zriadenie, strana 10 viď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno strana 8 viď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
Priemer
1,66 b.
98
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
1 b.čiastočne neúplný výpis viď link
98
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne chýba špecifikácia akcionárov minimálne podľa okresov, strana 6 viď link
98
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne chýba špecifikácia percentuálnych podielov, strana 5 viď link
98
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
1 b.čiastočne neúplný výpis viď link viď link
98
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne chýba detailný rozpis obcí alebo aspoň percentuálny podiel podľa okresov, strana 9-10 viď link
103
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
103
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
103
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
103
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8., informácia je vo VS - tá nie je na stránke
103
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
103
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
103
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
103
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
103
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
103
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
103
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link viď link
103
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie uvádza sa zakladateľ, nie je však jasné že podnik je stále plne vlastnený štátom viď link
103
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
103
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
103
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
103
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
103
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie chýba podrobný rozpis obcí, strana 4 viď link viď link
103
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte