Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.2. Je na stránke spoločnosti zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
6 b.áno roky 2016 a 2015 súčasťou výročnej správy viď link
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
6 b.áno ako súčasť výročných správ viď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
6 b.áno súčasť výročných správ viď link
1
BBC
štátna
6 b.ánoviď link
1
BIONT, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 57 viď link
1
De Volksbank
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročných správ
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 22, 23 viď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 17 a 19 viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 40 viď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
6 b.áno v podzáložke Ekonomické výsledky je konkrétny prelink na Register ÚZ viď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.áno účtovné závierky viď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 44-48 viď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
6 b.áno vybrané ukazovatele súčasťou výročnej správy, strana 52-56 viď link
1
NI Water
štátna
6 b.ánoviď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 74 viď link
1
OKTE, a.s
štátna
6 b.ánoviď link viď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 12-15 viď link
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 14-17 viď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
Port of Rotterdam
mestská
6 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
6 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
6 b.ánoviď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno strana 20-22 viď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
6 b.áno prílohy k výročnej správe, rok 2018 súčasťou výročnej správy viď link viď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 14, 15 viď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
6 b.ánoviď link viď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.áno strana 1-3 viď link viď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 68 a 70 viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
6 b.áno strana 5, 6 viď link viď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
6 b.áno súčasťou výročných správ, strana 51, 52 viď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
6 b.áno 2017 a 2018 sú aj zvlášť ako účtovná závierka, rok 2016 súčasťou výročnej správy, strana 8-17 viď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 25-37 viď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 31-42 viď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link viď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 36 viď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 9-20 viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 27, 28 viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 39-45 viď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.áno prílohy k výročným správam, ktoré sú len vo výročných správach "na prezeranie" a nie v PDF verziách, strana 95-106 viď link viď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
6 b.áno súčasťou výročných správ, strana 44-49 viď link viď link
1
Transpetrol, a.s.
štátna
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 56-67 viď link
1
Transport for London
mestská
6 b.ánoviď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 15 viď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 25 viď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 45 viď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 11-13 viď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
6 b.ánoviď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 31 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 30-31 viď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 46-49 viď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
6 b.áno link na Register ÚZ viď link viď link
1
VR Group
štátna
6 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 65 viď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 38 viď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 44 viď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 39 viď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 17 viď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
6 b.áno účtovná závierka viď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 24 viď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 18 viď link
Priemer
4,5 b.
89
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne súčasť správ audítora, chýba však rok 2016 viď link
89
Stadtwerke München
mestská
3 b.čiastočne len za rok 2018, viď link
89
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 37 viď link
89
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 66 viď link
93
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8. viď link
93
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
93
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
93
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
93
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
93
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
93
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
93
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
93
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
93
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
93
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
93
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
93
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
93
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
93
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
93
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
93
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
93
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
93
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
93
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
93
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
93
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
93
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
93
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
93
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
93
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
93
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
93
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte