Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
BBC
štátna
6 b.ánoviď link
1
BIONT, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
6 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
6 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
6 b.ánoviď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
NI Water
štátna
6 b.ánoviď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
OKTE, a.s
štátna
6 b.ánoviď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Port of Rotterdam
mestská
6 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
6 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
6 b.ánoviď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
6 b.ánoviď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015, dokument "výročná správa (1.časť)" link nefunkčný viď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
1
Transpetrol, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
6 b.ánoviď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
6 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
6 b.ánoviď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
6 b.áno link na Register ÚZ viď link
1
VR Group
štátna
6 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
Priemer
4,83 b.
96
MBB a.s.
mestská
3 b.čiastočne len výročné správy za roky 2018 a 2017 viď link
96
Stadtwerke München
mestská
3 b.čiastočne len za rok 2018, viď link
96
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016 viď link
99
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
99
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
99
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
99
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
99
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
99
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
99
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie v sekcii O spoločnosti, Súčasnosť, Ekonomické ukazovatele je prelink na register ÚZ - pre návštevníka stránky nejasné, výročná správa sa nespomína viď link
99
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
99
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
99
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
99
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
99
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba výročná správa za rok 2018 - zverejnená až po termíne hodnotenia a kontroly viď link
99
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
99
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
99
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
99
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
99
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
99
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
99
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
99
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
99
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte