Názov
Kategória
Známka
III
IV
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A65 %73 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B45 %40 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B53 %67 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-80 %73 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-60 %62 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %79 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C33 %56 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C65 %48 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-55 %38 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-41 %33 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-25 %52 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-9 %21 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-60 %39 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+41 %50 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+29 %43 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+27 %40 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+47 %48 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %36 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+18 %21 %
Priemer
D+39 %34 %
20MBB a.s.
mestská
D41 %40 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D65 %33 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D27 %21 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D18 %19 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %7 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D33 %43 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D76 %33 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D25 %8 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D18 %35 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-41 %26 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %5 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %19 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-18 %48 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %40 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-45 %17 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %17 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-9 %22 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-41 %15 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-41 %24 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+41 %26 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+43 %30 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+47 %24 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %17 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+41 %46 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E18 %29 %
45MsBP
mestská
E65 %29 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E41 %13 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-18 %2 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte