Názov
Kategória
III
IV
Priemer
39 %34 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
65 %73 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
45 %40 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
53 %67 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
80 %73 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
60 %62 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %79 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
33 %56 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
65 %48 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
55 %38 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
41 %33 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %52 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
9 %21 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
60 %39 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
41 %50 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %43 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
27 %40 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
47 %48 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %36 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
18 %21 %
1MBB a.s.
mestská
41 %40 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
65 %33 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
27 %21 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
18 %19 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
32 %7 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
33 %43 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
76 %33 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
25 %8 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
18 %35 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %26 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %5 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %19 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
18 %48 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %40 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %17 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %17 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
9 %22 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
41 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
41 %24 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
41 %26 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
43 %30 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
47 %24 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %17 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
41 %46 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
18 %29 %
1MsBP
mestská
65 %29 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
41 %13 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
18 %2 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte