Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
II
IV
V
VI
Priemer
C-50 %41 %31 %17 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+100 %100 %88 %100 %
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+100 %80 %79 %83 %
1
Postnord
štátna
A+69 %87 %76 %33 %
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A100 %83 %65 %50 %
1
De Volksbank
štátna
A62 %100 %51 %0 %
1
Vattenfall
štátna
A69 %87 %51 %33 %
1
BBC
štátna
A-69 %87 %65 %83 %
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-92 %43 %66 %
1
VR Group
štátna
A-54 %73 %65 %0 %
1
Transport for London
mestská
B+69 %87 %41 %17 %
1
ČEPS, a.s.
štátna
B+46 %67 %54 %17 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+85 %67 %94 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+54 %79 %84 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+62 %77 %51 %100 %
1
Posti Group Corporation
štátna
B+54 %80 %65 %17 %
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+100 %40 %79 %33 %
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B45 %52 %87 %58 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B38 %77 %79 %0 %
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B69 %64 %68 %58 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B23 %67 %56 %0 %
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B100 %47 %66 %100 %
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B85 %70 %40 %42 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B62 %60 %88 %0 %
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-73 %83 %29 %25 %
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-38 %67 %79 %58 %
1
České dráhy, a.s.
štátna
B-69 %27 %54 %25 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-85 %77 %15 %100 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-31 %61 %66 %0 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-54 %43 %56 %0 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-69 %33 %51 %0 %
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-69 %73 %6 %67 %
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-69 %30 %76 %
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-38 %45 %66 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-69 %30 %65 %0 %
1
NI Water
štátna
C+69 %53 %31 %0 %
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+54 %60 %57 %33 %
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+38 %39 %35 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+38 %64 %26 %0 %
1
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+69 %60 %54 %33 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+62 %47 %66 %0 %
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+46 %47 %56 %17 %
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+54 %25 %62 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+69 %61 %3 %0 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+62 %33 %38 %0 %
1
Port of Rotterdam
mestská
C+54 %67 %6 %0 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C69 %47 %6 %0 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
C54 %27 %18 %0 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C62 %43 %18 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C64 %29 %43 %58 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C54 %14 %54 %0 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %27 %38 %0 %
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C69 %43 %6 %25 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C38 %27 %76 %0 %
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-69 %27 %12 %
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-64 %50 %6 %58 %
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %47 %6 %17 %
1
Stadtwerke München
mestská
C-54 %15 %56 %50 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-54 %27 %6 %0 %
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-46 %47 %3 %58 %
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-38 %27 %32 %
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-8 %43 %56 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-46 %18 %12 %0 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-54 %57 %3 %0 %
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-69 %47 %29 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-23 %47 %3 %0 %
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-69 %21 %35 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-62 %67 %6 %0 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-54 %0 %40 %0 %
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-46 %39 %24 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-69 %23 %29 %0 %
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-46 %23 %31 %42 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-31 %35 %6 %0 %
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-31 %62 %6 %
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+46 %23 %53 %0 %
1
BIONT, a.s.
štátna
D+46 %35 %3 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+23 %17 %6 %0 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+62 %23 %3 %0 %
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+46 %43 %0 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+54 %27 %6 %0 %
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+8 %36 %3 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+46 %23 %6 %0 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+62 %3 %6 %0 %
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+54 %37 %3 %33 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+54 %27 %40 %0 %
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+8 %43 %0 %50 %
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+62 %10 %15 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+46 %22 %37 %0 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %27 %0 %0 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D8 %35 %0 %0 %
1
OKTE, a.s
štátna
D64 %18 %6 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D46 %23 %3 %0 %
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D69 %3 %6 %33 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D54 %12 %0 %0 %
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D62 %0 %6 %0 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D54 %23 %3 %0 %
1
MBB a.s.
mestská
D31 %43 %0 %0 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D38 %27 %6 %0 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
D54 %15 %24 %0 %
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-31 %47 %6 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+31 %14 %66 %0 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+38 %25 %0 %0 %
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+31 %39 %6 %33 %
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+31 %30 %12 %
1
MsBP
mestská
E+15 %39 %3 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+8 %27 %6 %0 %
1
Horezza, a.s.
štátna
E+31 %32 %6 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+31 %32 %6 %0 %
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
E31 %32 %26 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E31 %27 %6 %0 %
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E31 %14 %29 %0 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E31 %15 %43 %0 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E0 %30 %3 %0 %
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E31 %27 %3 %0 %
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E38 %27 %6 %0 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-31 %14 %3 %0 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
E-0 %30 %0 %0 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-0 %39 %0 %0 %
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-31 %14 %3 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-31 %14 %6 %0 %
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F31 %0 %0 %0 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F8 %3 %6 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte