Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
VI
Priemer
D+35 %39 %34 %26 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %65 %73 %94 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %41 %26 %14 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %45 %40 %38 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %28 %5 %13 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %41 %33 %40 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %32 %7 %25 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %25 %52 %31 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %65 %48 %25 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %25 %8 %0 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %9 %21 %18 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %33 %43 %25 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %18 %19 %0 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %65 %36 %25 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %80 %73 %40 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %41 %50 %40 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %18 %21 %25 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %29 %43 %39 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %79 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %60 %62 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %40 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %33 %56 %31 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %45 %17 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %53 %67 %84 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %27 %40 %81 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %18 %17 %25 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %17 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %30 %19 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %55 %38 %14 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %60 %39 %25 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %27 %21 %19 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %47 %48 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %18 %48 %0 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %47 %24 %40 %
1MBB a.s.
mestská
D34 %41 %40 %25 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %9 %22 %40 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %18 %35 %40 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %18 %2 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %41 %46 %40 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %41 %26 %25 %
1MsBP
mestská
E18 %65 %29 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %41 %24 %14 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %43 %30 %18 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %76 %33 %0 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %41 %13 %25 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %18 %29 %19 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %41 %15 %25 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %65 %33 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte