Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %65 %73 %94 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %45 %40 %38 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %53 %67 %84 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %80 %73 %40 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %60 %62 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %79 %40 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %33 %56 %31 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %65 %48 %25 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %55 %38 %14 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %41 %33 %40 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %25 %52 %31 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %9 %21 %18 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %60 %39 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %41 %50 %40 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %29 %43 %39 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %27 %40 %81 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %47 %48 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %65 %36 %25 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %18 %21 %25 %
Priemer
D+35 %39 %34 %26 %
20MBB a.s.
mestská
D34 %41 %40 %25 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %65 %33 %38 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %27 %21 %19 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %18 %19 %0 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %32 %7 %25 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %33 %43 %25 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %76 %33 %0 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %25 %8 %0 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %18 %35 %40 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %41 %26 %14 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %28 %5 %13 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %30 %19 %0 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %18 %48 %0 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %40 %0 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %45 %17 %0 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %18 %17 %25 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %9 %22 %40 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %41 %15 %25 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %41 %24 %14 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %41 %26 %25 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %43 %30 %18 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %47 %24 %40 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %17 %0 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %41 %46 %40 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %18 %29 %19 %
45MsBP
mestská
E18 %65 %29 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %41 %13 %25 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %18 %2 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte