Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
VI
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %72 %40 %0 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %62 %0 %0 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %42 %0 %0 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %46 %0 %20 %
5Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %42 %0 %0 %
6KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %46 %100 %60 %
7Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %20 %0 %0 %
Priemer
D34 %40 %15 %17 %
8BPM, s.r.o.
mestská
D31 %42 %0 %0 %
9Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %42 %0 %0 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %60 %60 %
11Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %26 %20 %60 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %26 %0 %60 %
13Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %42 %0 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %30 %0 %0 %
15MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %42 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte