Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
VI
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B62 %100 %100 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %85 %100 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %62 %100 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+92 %100 %100 %
5
BBC
štátna
A-73 %69 %83 %
5
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+90 %100 %83 %
7
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-56 %69 %67 %
8
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %64 %58 %
8
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-60 %38 %58 %
8
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C48 %64 %58 %
8
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B63 %69 %58 %
8
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %46 %58 %
8
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B64 %45 %58 %
14
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+36 %8 %50 %
14
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %100 %50 %
14
Stadtwerke München
mestská
C-44 %54 %50 %
17
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B61 %85 %42 %
17
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-40 %46 %42 %
19
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+52 %69 %33 %
19
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+23 %31 %33 %
19
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+65 %100 %33 %
19
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+53 %54 %33 %
19
Postnord
štátna
A+82 %69 %33 %
19
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %54 %33 %
19
Vattenfall
štátna
A78 %69 %33 %
19
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D32 %69 %33 %
27
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-60 %73 %25 %
27
České dráhy, a.s.
štátna
B-59 %69 %25 %
27
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C46 %69 %25 %
Priemer
C-44 %50 %17 %
30
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-44 %62 %17 %
30
ČEPS, a.s.
štátna
B+69 %46 %17 %
30
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+51 %46 %17 %
30
Posti Group Corporation
štátna
B+66 %54 %17 %
30
Transport for London
mestská
B+70 %69 %17 %
35
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E17 %31 %0 %
35
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %8 %0 %
35
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-13 %0 %0 %
35
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+51 %69 %0 %
35
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-57 %31 %0 %
35
ČD Cargo, a.s.
štátna
C49 %54 %0 %
35
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E17 %0 %0 %
35
De Volksbank
štátna
A79 %62 %0 %
35
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-56 %69 %0 %
35
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+52 %62 %0 %
35
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B63 %38 %0 %
35
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C48 %54 %0 %
35
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D32 %54 %0 %
35
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-55 %69 %0 %
35
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C47 %46 %0 %
35
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %46 %0 %
35
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %23 %0 %
35
MBB a.s.
mestská
D31 %31 %0 %
35
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-42 %54 %0 %
35
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D32 %62 %0 %
35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+50 %62 %0 %
35
NI Water
štátna
C+54 %69 %0 %
35
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C45 %38 %0 %
35
OKTE, a.s
štátna
D33 %64 %0 %
35
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %62 %0 %
35
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+35 %46 %0 %
35
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-11 %31 %0 %
35
Port of Rotterdam
mestská
C+50 %54 %0 %
35
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %62 %0 %
35
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D31 %54 %0 %
35
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+20 %31 %0 %
35
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-40 %69 %0 %
35
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C50 %69 %0 %
35
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+24 %31 %0 %
35
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E16 %38 %0 %
35
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E19 %31 %0 %
35
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %46 %0 %
35
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E17 %31 %0 %
35
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E16 %31 %0 %
35
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-42 %23 %0 %
35
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+22 %8 %0 %
35
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+36 %46 %0 %
35
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+52 %38 %0 %
35
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-44 %54 %0 %
35
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-14 %31 %0 %
35
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F7 %8 %0 %
35
Transpetrol, a.s.
štátna
D30 %54 %0 %
35
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %54 %0 %
35
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+23 %38 %0 %
35
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %31 %0 %
35
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %0 %0 %
35
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-41 %62 %0 %
35
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+38 %46 %0 %
35
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-56 %54 %0 %
35
VR Group
štátna
A-71 %54 %0 %
35
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B63 %23 %0 %
35
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %54 %0 %
35
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F9 %31 %0 %
35
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %38 %0 %
35
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C49 %62 %0 %
35
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B60 %62 %0 %
35
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+69 %85 %0 %
35
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %54 %0 %
35
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D34 %54 %0 %
99
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-41 %69 %
99
BIONT, a.s.
štátna
D+38 %46 %
99
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+68 %54 %
99
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %46 %
99
ENERGO-SK, a.s.
župná
E20 %31 %
99
Horezza, a.s.
štátna
E+21 %31 %
99
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-43 %38 %
99
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-40 %31 %
99
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+35 %62 %
99
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+23 %31 %
99
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+37 %46 %
99
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-11 %31 %
99
MsBP
mestská
E+22 %15 %
99
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+52 %38 %
99
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+51 %54 %
99
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-43 %8 %
99
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-71 %92 %
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-25 %31 %
99
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-42 %69 %
99
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-45 %69 %
99
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+37 %8 %
99
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %69 %
99
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-55 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte