Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
IV
V
VI
1
De Volksbank
štátna
A79 %100 %0 %100 %51 %0 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+92 %84 %100 %100 %88 %100 %
3
BBC
štátna
A-73 %74 %0 %87 %65 %83 %
3
Postnord
štátna
A+82 %100 %0 %87 %76 %33 %
3
Transport for London
mestská
B+70 %74 %100 %87 %41 %17 %
3
Vattenfall
štátna
A78 %100 %0 %87 %51 %33 %
7
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-60 %66 %0 %83 %29 %25 %
7
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %79 %100 %83 %65 %50 %
9
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+90 %100 %100 %80 %79 %83 %
9
Posti Group Corporation
štátna
B+66 %74 %0 %80 %65 %17 %
11
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+68 %55 %100 %79 %84 %
12
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B63 %55 %100 %77 %79 %0 %
12
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %56 %0 %77 %15 %100 %
12
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %100 %77 %51 %100 %
15
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-56 %53 %100 %73 %6 %67 %
15
VR Group
štátna
A-71 %95 %0 %73 %65 %0 %
17
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B61 %65 %0 %70 %40 %42 %
18
ČEPS, a.s.
štátna
B+69 %100 %0 %67 %54 %17 %
18
Port of Rotterdam
mestská
C+50 %69 %0 %67 %6 %0 %
18
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-60 %49 %100 %67 %79 %58 %
18
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-41 %40 %0 %67 %6 %0 %
18
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B63 %82 %100 %67 %56 %0 %
18
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+69 %61 %100 %67 %94 %0 %
24
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+52 %59 %100 %64 %26 %0 %
24
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B63 %55 %100 %64 %68 %58 %
26
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-40 %35 %100 %62 %6 %
27
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+51 %61 %100 %61 %3 %0 %
27
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-57 %59 %100 %61 %66 %0 %
29
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+52 %37 %100 %60 %54 %33 %
29
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+53 %55 %0 %60 %57 %33 %
29
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B60 %53 %100 %60 %88 %0 %
32
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-42 %55 %0 %57 %3 %0 %
33
NI Water
štátna
C+54 %74 %0 %53 %31 %0 %
34
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B64 %74 %0 %52 %87 %58 %
35
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %44 %100 %50 %6 %58 %
36
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B62 %53 %100 %47 %66 %100 %
36
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-44 %61 %0 %47 %6 %17 %
36
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+52 %49 %100 %47 %66 %0 %
36
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+51 %55 %100 %47 %56 %17 %
36
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-25 %7 %100 %47 %6 %
36
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-42 %34 %47 %29 %
36
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C50 %67 %100 %47 %6 %0 %
36
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-42 %61 %100 %47 %3 %0 %
36
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %59 %0 %47 %3 %58 %
45
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-55 %59 %100 %45 %66 %
46
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+36 %53 %43 %0 %50 %
46
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+37 %49 %0 %43 %0 %
46
MBB a.s.
mestská
D31 %33 %100 %43 %0 %0 %
46
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-56 %66 %100 %43 %56 %0 %
50
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-43 %47 %50 %43 %56 %
50
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-71 %84 %100 %43 %66 %
50
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C46 %55 %100 %43 %6 %25 %
50
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C49 %61 %100 %43 %18 %0 %
Priemer
C-44 %52 %55 %41 %31 %17 %
54
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+65 %68 %100 %40 %79 %33 %
55
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-13 %6 %0 %39 %0 %0 %
55
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+23 %5 %100 %39 %6 %33 %
55
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %41 %100 %39 %24 %
55
MsBP
mestská
E+22 %12 %100 %39 %3 %
55
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+52 %69 %100 %39 %35 %
60
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %49 %0 %37 %3 %33 %
61
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+37 %66 %0 %36 %3 %
62
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %53 %100 %35 %0 %0 %
62
BIONT, a.s.
štátna
D+38 %46 %100 %35 %3 %
62
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %61 %100 %35 %6 %0 %
65
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-56 %74 %100 %33 %51 %0 %
65
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+50 %68 %100 %33 %38 %0 %
67
ENERGO-SK, a.s.
župná
E20 %6 %0 %32 %26 %
67
Horezza, a.s.
štátna
E+21 %7 %100 %32 %6 %
67
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+20 %18 %0 %32 %6 %0 %
70
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E17 %12 %100 %30 %3 %0 %
70
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-55 %68 %100 %30 %65 %0 %
70
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+23 %11 %100 %30 %12 %
70
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %13 %0 %30 %0 %0 %
70
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %55 %100 %30 %76 %
75
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C48 %51 %100 %29 %43 %58 %
76
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-43 %54 %100 %27 %32 %
76
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C45 %49 %100 %27 %76 %0 %
76
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-45 %68 %0 %27 %12 %
76
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E16 %7 %27 %6 %0 %
76
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E19 %11 %100 %27 %6 %0 %
76
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E16 %11 %27 %3 %0 %
76
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+22 %34 %0 %27 %6 %0 %
83
ČD Cargo, a.s.
štátna
C49 %80 %100 %27 %18 %0 %
83
České dráhy, a.s.
štátna
B-59 %84 %100 %27 %54 %25 %
83
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C47 %68 %100 %27 %38 %0 %
83
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-44 %71 %100 %27 %6 %0 %
83
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %61 %0 %27 %6 %0 %
83
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %50 %0 %27 %6 %0 %
83
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %44 %0 %27 %40 %0 %
83
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D34 %56 %0 %27 %0 %0 %
91
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+51 %58 %100 %25 %62 %
91
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+23 %30 %0 %25 %0 %0 %
93
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %61 %0 %23 %3 %0 %
93
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D31 %50 %0 %23 %3 %0 %
93
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-40 %59 %0 %23 %29 %0 %
93
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %55 %0 %23 %3 %0 %
93
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-40 %59 %0 %23 %31 %42 %
93
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+38 %46 %23 %53 %0 %
99
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+36 %53 %100 %23 %6 %0 %
100
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+35 %50 %0 %22 %37 %0 %
101
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-41 %53 %0 %21 %35 %
102
OKTE, a.s
štátna
D33 %56 %0 %18 %6 %0 %
103
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %100 %18 %12 %0 %
104
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %72 %100 %17 %6 %0 %
105
Stadtwerke München
mestská
C-44 %56 %50 %15 %56 %50 %
105
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E17 %6 %0 %15 %43 %0 %
105
Transpetrol, a.s.
štátna
D30 %44 %0 %15 %24 %0 %
108
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E17 %13 %0 %14 %29 %0 %
108
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C48 %75 %0 %14 %54 %0 %
108
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-11 %7 %0 %14 %3 %
108
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-11 %6 %0 %14 %6 %0 %
108
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+24 %14 %0 %14 %66 %0 %
108
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-14 %7 %100 %14 %3 %0 %
114
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D32 %61 %0 %12 %0 %0 %
115
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+35 %48 %100 %10 %15 %
116
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %65 %100 %3 %6 %0 %
116
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F7 %13 %0 %3 %6 %0 %
116
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D32 %56 %0 %3 %6 %33 %
119
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D32 %59 %0 %6 %0 %
119
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %68 %100 %0 %40 %0 %
119
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F9 %13 %0 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte