Názov
Kategória
Známka
 
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E
4SMS TTSK s.r.o.
župná
E
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+
7BPM, s.r.o.
mestská
E+
8KSP, s.r.o.
mestská
E+
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+
14Rudné bane, š.p.
štátna
E+
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D
28MH Invest, s.r.o.
štátna
D
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+
Priemer
D+
43BIONT, a.s.
štátna
D+
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
C
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte