Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
I
V
VI
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %29 %0 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %0 %0 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %0 %0 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %3 %0 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %66 %0 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
80 %18 %0 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %3 %0 %
1
De Volksbank
štátna
100 %51 %0 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
74 %51 %0 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %66 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %79 %0 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %54 %0 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %0 %0 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %65 %0 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %38 %0 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %12 %0 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %6 %0 %
1
MBB a.s.
mestská
33 %0 %0 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %3 %0 %
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %6 %0 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %38 %0 %
1
NI Water
štátna
74 %31 %0 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %76 %0 %
1
OKTE, a.s
štátna
56 %6 %0 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %3 %0 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %37 %0 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %6 %0 %
1
Port of Rotterdam
mestská
69 %6 %0 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %6 %0 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %3 %0 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %6 %0 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %29 %0 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %6 %0 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %66 %0 %
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %6 %0 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %6 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %3 %0 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %43 %0 %
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %3 %0 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %3 %0 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %6 %0 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %6 %0 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %26 %0 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
71 %6 %0 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %3 %0 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %6 %0 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
44 %24 %0 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %6 %0 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %0 %0 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %6 %0 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %6 %0 %
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %53 %0 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %56 %0 %
1
VR Group
štátna
95 %65 %0 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %56 %0 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %40 %0 %
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %0 %0 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %6 %0 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %18 %0 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %88 %0 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %94 %0 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %40 %0 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %0 %0 %
65
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %6 %17 %
65
ČEPS, a.s.
štátna
100 %54 %17 %
65
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %56 %17 %
65
Posti Group Corporation
štátna
74 %65 %17 %
65
Transport for London
mestská
74 %41 %17 %
Priemer
52 %31 %17 %
70
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
66 %29 %25 %
70
České dráhy, a.s.
štátna
84 %54 %25 %
70
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %6 %25 %
73
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %54 %33 %
73
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %6 %33 %
73
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %79 %33 %
73
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %57 %33 %
73
Postnord
štátna
100 %76 %33 %
73
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %3 %33 %
73
Vattenfall
štátna
100 %51 %33 %
73
Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %6 %33 %
81
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %40 %42 %
81
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %31 %42 %
83
EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %0 %50 %
83
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %65 %50 %
83
Stadtwerke München
mestská
56 %56 %50 %
86
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %6 %58 %
86
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %79 %58 %
86
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
51 %43 %58 %
86
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %68 %58 %
86
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %3 %58 %
86
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
74 %87 %58 %
92
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %6 %67 %
93
BBC
štátna
74 %65 %83 %
93
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %79 %83 %
95
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %66 %100 %
95
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %15 %100 %
95
Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %51 %100 %
95
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %100 %
99
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %35 %
99
BIONT, a.s.
štátna
46 %3 %
99
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %84 %
99
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %24 %
99
ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %26 %
99
Horezza, a.s.
štátna
7 %6 %
99
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %32 %
99
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %6 %
99
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %15 %
99
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %12 %
99
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %0 %
99
MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %3 %
99
MsBP
mestská
12 %3 %
99
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %35 %
99
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %62 %
99
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %56 %
99
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %66 %
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %6 %
99
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %29 %
99
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %12 %
99
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %3 %
99
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %76 %
99
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %66 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte