Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
I
III
IV
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %100 %39 %
2
BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %0 %39 %
2
ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %0 %32 %
2
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %0 %14 %
2
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %0 %15 %
6
Horezza, a.s.
štátna
7 %100 %32 %
6
MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %0 %14 %
6
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %100 %47 %
6
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %27 %
6
TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %100 %14 %
11
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %100 %30 %
11
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %100 %27 %
11
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %27 %
14
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %100 %30 %
14
MsBP
mestská
12 %100 %39 %
16
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %0 %14 %
16
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %0 %3 %
16
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %30 %
19
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %0 %
20
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %0 %14 %
21
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %0 %32 %
22
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %0 %25 %
23
MBB a.s.
mestská
33 %100 %43 %
24
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %0 %27 %
25
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %47 %
26
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %100 %62 %
27
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %100 %60 %
28
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %0 %67 %
29
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %100 %39 %
30
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %100 %50 %
30
Transpetrol, a.s.
štátna
44 %0 %15 %
30
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %0 %27 %
33
BIONT, a.s.
štátna
46 %100 %35 %
33
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %23 %
35
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %50 %43 %
36
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %100 %10 %
37
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %100 %47 %
37
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %0 %43 %
37
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %100 %27 %
37
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %100 %67 %
37
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %0 %37 %
42
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %0 %22 %
42
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %0 %23 %
42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %0 %27 %
45
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
51 %100 %29 %
Priemer
52 %55 %41 %
46
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %100 %60 %
47
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %0 %21 %
47
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %100 %47 %
47
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %100 %35 %
47
EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %43 %
47
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %100 %73 %
47
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %100 %23 %
53
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %100 %27 %
54
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %100 %77 %
54
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %100 %79 %
54
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %0 %60 %
54
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %0 %57 %
54
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %100 %47 %
54
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %0 %23 %
54
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %100 %64 %
54
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %100 %43 %
54
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %100 %30 %
63
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %0 %77 %
63
OKTE, a.s
štátna
56 %0 %18 %
63
Stadtwerke München
mestská
56 %50 %15 %
63
Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %0 %3 %
63
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %0 %27 %
68
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %100 %25 %
69
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %0 %23 %
69
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %0 %47 %
69
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %100 %45 %
72
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %100 %61 %
72
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %0 %
72
Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %100 %77 %
72
TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %100 %64 %
72
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %0 %23 %
77
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %0 %47 %
77
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %100 %61 %
77
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %0 %12 %
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %0 %23 %
77
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %100 %47 %
77
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %0 %27 %
77
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %100 %35 %
77
Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %100 %43 %
77
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %100 %67 %
86
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %100 %3 %
86
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %0 %70 %
88
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %0 %36 %
89
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
66 %0 %83 %
89
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %100 %43 %
91
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %100 %47 %
92
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %100 %40 %
92
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %100 %30 %
92
Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %100 %27 %
92
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %100 %33 %
92
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %0 %27 %
92
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %100 %0 %
98
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %100 %18 %
98
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %100 %39 %
98
Port of Rotterdam
mestská
69 %0 %67 %
101
Teplárny Brno, a.s.
mestská
71 %100 %27 %
102
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %100 %17 %
103
BBC
štátna
74 %0 %87 %
103
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
74 %100 %33 %
103
NI Water
štátna
74 %0 %53 %
103
Posti Group Corporation
štátna
74 %0 %80 %
103
Transport for London
mestská
74 %100 %87 %
103
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
74 %0 %52 %
109
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %0 %14 %
110
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %100 %83 %
111
ČD Cargo, a.s.
štátna
80 %100 %27 %
112
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %100 %67 %
113
České dráhy, a.s.
štátna
84 %100 %27 %
113
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %100 %43 %
113
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %100 %100 %
116
VR Group
štátna
95 %0 %73 %
117
ČEPS, a.s.
štátna
100 %0 %67 %
117
De Volksbank
štátna
100 %0 %100 %
117
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %100 %80 %
117
Postnord
štátna
100 %0 %87 %
117
Vattenfall
štátna
100 %0 %87 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte