Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
I
II
III
V
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %85 %100 %94 %
2
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %100 %100 %88 %
2
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %62 %100 %88 %
4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
74 %45 %0 %87 %
5
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %54 %100 %84 %
6
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %100 %100 %79 %
6
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %38 %100 %79 %
6
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %100 %100 %79 %
6
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %38 %100 %79 %
10
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %38 %100 %76 %
10
Postnord
štátna
100 %69 %0 %76 %
10
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %69 %100 %76 %
13
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %69 %100 %68 %
14
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %100 %100 %66 %
14
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %31 %100 %66 %
14
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %62 %100 %66 %
14
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %92 %100 %66 %
14
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %31 %0 %66 %
14
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %38 %100 %66 %
20
BBC
štátna
74 %69 %0 %65 %
20
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %69 %100 %65 %
20
Posti Group Corporation
štátna
74 %54 %0 %65 %
20
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %100 %100 %65 %
20
VR Group
štátna
95 %54 %0 %65 %
25
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %54 %100 %62 %
26
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %54 %0 %57 %
27
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %46 %100 %56 %
27
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %8 %50 %56 %
27
Stadtwerke München
mestská
56 %54 %50 %56 %
27
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %54 %100 %56 %
27
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %23 %100 %56 %
32
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %69 %100 %54 %
32
ČEPS, a.s.
štátna
100 %46 %0 %54 %
32
České dráhy, a.s.
štátna
84 %69 %100 %54 %
32
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %54 %0 %54 %
36
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %46 %53 %
37
De Volksbank
štátna
100 %62 %0 %51 %
37
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
74 %69 %100 %51 %
37
Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %62 %100 %51 %
37
Vattenfall
štátna
100 %69 %0 %51 %
41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
51 %64 %100 %43 %
41
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %31 %0 %43 %
43
Transport for London
mestská
74 %69 %100 %41 %
44
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %85 %0 %40 %
44
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %54 %100 %40 %
44
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %54 %0 %40 %
47
Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %46 %100 %38 %
47
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %62 %100 %38 %
49
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %46 %0 %37 %
50
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %69 %0 %35 %
50
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %38 %100 %35 %
52
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %38 %100 %32 %
53
NI Water
štátna
74 %69 %0 %31 %
53
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %46 %0 %31 %
Priemer
52 %50 %55 %31 %
55
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %31 %0 %29 %
55
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
66 %73 %0 %29 %
55
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %69 %0 %29 %
55
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %69 %29 %
59
ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %31 %0 %26 %
59
TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %38 %100 %26 %
61
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %46 %100 %24 %
61
Transpetrol, a.s.
štátna
44 %54 %0 %24 %
63
ČD Cargo, a.s.
štátna
80 %54 %100 %18 %
63
Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %62 %100 %18 %
65
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %85 %0 %15 %
65
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %62 %100 %15 %
67
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %31 %100 %12 %
67
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %46 %100 %12 %
67
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %69 %0 %12 %
70
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %0 %6 %
70
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %31 %100 %6 %
70
Horezza, a.s.
štátna
7 %31 %100 %6 %
70
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %31 %100 %6 %
70
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %23 %100 %6 %
70
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %62 %6 %
70
OKTE, a.s
štátna
56 %64 %0 %6 %
70
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %31 %0 %6 %
70
Port of Rotterdam
mestská
69 %54 %0 %6 %
70
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %62 %100 %6 %
70
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %31 %0 %6 %
70
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %31 %100 %6 %
70
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %64 %100 %6 %
70
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %69 %100 %6 %
70
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %38 %6 %
70
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %31 %100 %6 %
70
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %69 %100 %6 %
70
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %8 %0 %6 %
70
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %46 %100 %6 %
70
Teplárny Brno, a.s.
mestská
71 %54 %100 %6 %
70
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %8 %0 %6 %
70
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %69 %100 %6 %
70
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %54 %0 %6 %
70
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %31 %100 %6 %
70
Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %69 %0 %6 %
70
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %62 %0 %6 %
70
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %38 %0 %6 %
97
BIONT, a.s.
štátna
46 %46 %100 %3 %
97
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %69 %100 %3 %
97
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %0 %100 %3 %
97
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %54 %0 %3 %
97
MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %31 %0 %3 %
97
MsBP
mestská
12 %15 %100 %3 %
97
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %0 %3 %
97
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %54 %0 %3 %
97
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %8 %0 %3 %
97
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %46 %0 %3 %
97
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %31 %3 %
97
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %23 %100 %3 %
97
TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %31 %100 %3 %
97
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %54 %0 %3 %
97
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %46 %0 %3 %
112
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %8 %100 %0 %
112
BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %0 %0 %0 %
112
EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %8 %0 %
112
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %54 %0 %0 %
112
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %46 %0 %0 %
112
MBB a.s.
mestská
33 %31 %100 %0 %
112
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %38 %0 %0 %
112
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %0 %
112
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %31 %0 %
112
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %54 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte