Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Spolu
V
VI
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
62 %66 %100 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %15 %100 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %51 %100 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
92 %88 %100 %
5
BBC
štátna
73 %65 %83 %
5
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
90 %79 %83 %
7
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
56 %6 %67 %
8
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %6 %58 %
8
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
60 %79 %58 %
8
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
48 %43 %58 %
8
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
63 %68 %58 %
8
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %3 %58 %
8
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
64 %87 %58 %
14
EMKOBEL, a.s.
mestská
36 %0 %50 %
14
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %65 %50 %
14
Stadtwerke München
mestská
44 %56 %50 %
17
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
61 %40 %42 %
17
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
40 %31 %42 %
19
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
52 %54 %33 %
19
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
23 %6 %33 %
19
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
65 %79 %33 %
19
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
53 %57 %33 %
19
Postnord
štátna
82 %76 %33 %
19
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
36 %3 %33 %
19
Vattenfall
štátna
78 %51 %33 %
19
Verejné prístavy, a.s.
štátna
32 %6 %33 %
27
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
60 %29 %25 %
27
České dráhy, a.s.
štátna
59 %54 %25 %
27
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
46 %6 %25 %
Priemer
44 %31 %17 %
30
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
44 %6 %17 %
30
ČEPS, a.s.
štátna
69 %54 %17 %
30
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
51 %56 %17 %
30
Posti Group Corporation
štátna
66 %65 %17 %
30
Transport for London
mestská
70 %41 %17 %
35
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
17 %29 %0 %
35
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %0 %0 %
35
BARDTERM, s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %
35
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
51 %3 %0 %
35
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %66 %0 %
35
ČD Cargo, a.s.
štátna
49 %18 %0 %
35
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
17 %3 %0 %
35
De Volksbank
štátna
79 %51 %0 %
35
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
56 %51 %0 %
35
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
52 %66 %0 %
35
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
63 %79 %0 %
35
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
48 %54 %0 %
35
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
32 %0 %0 %
35
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
55 %65 %0 %
35
Letisko Sliač, a.s.
štátna
47 %38 %0 %
35
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %12 %0 %
35
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %6 %0 %
35
MBB a.s.
mestská
31 %0 %0 %
35
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
42 %3 %0 %
35
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
32 %6 %0 %
35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
50 %38 %0 %
35
NI Water
štátna
54 %31 %0 %
35
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
45 %76 %0 %
35
OKTE, a.s
štátna
33 %6 %0 %
35
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %3 %0 %
35
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %37 %0 %
35
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
11 %6 %0 %
35
Port of Rotterdam
mestská
50 %6 %0 %
35
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %6 %0 %
35
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
31 %3 %0 %
35
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
20 %6 %0 %
35
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %29 %0 %
35
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %6 %0 %
35
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
24 %66 %0 %
35
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
16 %6 %0 %
35
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
19 %6 %0 %
35
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
32 %3 %0 %
35
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
17 %43 %0 %
35
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
16 %3 %0 %
35
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
42 %3 %0 %
35
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
22 %6 %0 %
35
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
36 %6 %0 %
35
TEHOS, s.r.o.
mestská
52 %26 %0 %
35
Teplárny Brno, a.s.
mestská
44 %6 %0 %
35
TERMÁL s.r.o.
mestská
14 %3 %0 %
35
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
7 %6 %0 %
35
Transpetrol, a.s.
štátna
30 %24 %0 %
35
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %6 %0 %
35
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
23 %0 %0 %
35
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %6 %0 %
35
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %
35
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
41 %6 %0 %
35
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
38 %53 %0 %
35
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
56 %56 %0 %
35
VR Group
štátna
71 %65 %0 %
35
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %56 %0 %
35
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %40 %0 %
35
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
9 %0 %0 %
35
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %6 %0 %
35
Železnice Slovenskej republiky
štátna
49 %18 %0 %
35
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %88 %0 %
35
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %94 %0 %
35
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
36 %40 %0 %
35
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
34 %0 %0 %
99
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
41 %35 %
99
BIONT, a.s.
štátna
38 %3 %
99
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
68 %84 %
99
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %24 %
99
ENERGO-SK, a.s.
župná
20 %26 %
99
Horezza, a.s.
štátna
21 %6 %
99
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
43 %32 %
99
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
40 %6 %
99
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
35 %15 %
99
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
23 %12 %
99
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
37 %0 %
99
MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %3 %
99
MsBP
mestská
22 %3 %
99
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
52 %35 %
99
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
51 %62 %
99
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
43 %56 %
99
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
71 %66 %
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
25 %6 %
99
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
42 %29 %
99
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
45 %12 %
99
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
37 %3 %
99
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %76 %
99
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %66 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte