Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Spolu
III
VI
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
17 %0 %0 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %100 %0 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
51 %100 %0 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %100 %0 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
49 %100 %0 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
17 %100 %0 %
1
De Volksbank
štátna
79 %0 %0 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
56 %100 %0 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
52 %100 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
63 %100 %0 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
48 %0 %0 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
32 %0 %0 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
55 %100 %0 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
47 %100 %0 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %100 %0 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %100 %0 %
1
MBB a.s.
mestská
31 %100 %0 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
42 %0 %0 %
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
32 %0 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
50 %100 %0 %
1
NI Water
štátna
54 %0 %0 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
45 %100 %0 %
1
OKTE, a.s
štátna
33 %0 %0 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %0 %0 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %0 %0 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
11 %0 %0 %
1
Port of Rotterdam
mestská
50 %0 %0 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %100 %0 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
31 %0 %0 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
20 %0 %0 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %0 %0 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %100 %0 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
24 %0 %0 %
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
16 %0 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
19 %100 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
32 %0 %0 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
17 %0 %0 %
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
16 %0 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
42 %100 %0 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
22 %0 %0 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
36 %100 %0 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
52 %100 %0 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
44 %100 %0 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
14 %100 %0 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
7 %0 %0 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
30 %0 %0 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %0 %0 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
23 %0 %0 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %100 %0 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
41 %0 %0 %
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
38 %0 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
56 %100 %0 %
1
VR Group
štátna
71 %0 %0 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %100 %0 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %100 %0 %
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
9 %0 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %0 %0 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
49 %100 %0 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %100 %0 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %100 %0 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
36 %0 %0 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
34 %0 %0 %
65
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
44 %0 %17 %
65
ČEPS, a.s.
štátna
69 %0 %17 %
65
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
51 %100 %17 %
65
Posti Group Corporation
štátna
66 %0 %17 %
65
Transport for London
mestská
70 %100 %17 %
Priemer
44 %55 %17 %
70
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
60 %0 %25 %
70
České dráhy, a.s.
štátna
59 %100 %25 %
70
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
46 %100 %25 %
73
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
52 %100 %33 %
73
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
23 %100 %33 %
73
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
65 %100 %33 %
73
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
53 %0 %33 %
73
Postnord
štátna
82 %0 %33 %
73
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
36 %0 %33 %
73
Vattenfall
štátna
78 %0 %33 %
73
Verejné prístavy, a.s.
štátna
32 %0 %33 %
81
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
61 %0 %42 %
81
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
40 %0 %42 %
83
EMKOBEL, a.s.
mestská
36 %50 %
83
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %100 %50 %
83
Stadtwerke München
mestská
44 %50 %50 %
86
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %100 %58 %
86
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
60 %100 %58 %
86
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
48 %100 %58 %
86
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
63 %100 %58 %
86
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %0 %58 %
86
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
64 %0 %58 %
92
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
56 %100 %67 %
93
BBC
štátna
73 %0 %83 %
93
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
90 %100 %83 %
95
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
62 %100 %100 %
95
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %0 %100 %
95
Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %100 %100 %
95
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
92 %100 %100 %
99
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
41 %0 %
99
BIONT, a.s.
štátna
38 %100 %
99
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
68 %100 %
99
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %100 %
99
ENERGO-SK, a.s.
župná
20 %0 %
99
Horezza, a.s.
štátna
21 %100 %
99
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
43 %100 %
99
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
40 %100 %
99
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
35 %100 %
99
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
23 %100 %
99
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
37 %0 %
99
MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %0 %
99
MsBP
mestská
22 %100 %
99
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
52 %100 %
99
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
51 %100 %
99
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
43 %50 %
99
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
71 %100 %
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
25 %100 %
99
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
42 %
99
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
45 %0 %
99
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
37 %0 %
99
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %100 %
99
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte