Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Spolu
I
III
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
62 %53 %100 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %53 %100 %
1
BIONT, a.s.
štátna
38 %46 %100 %
1
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
52 %37 %100 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
51 %61 %100 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %59 %100 %
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
23 %5 %100 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
49 %80 %100 %
1
České dráhy, a.s.
štátna
59 %84 %100 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
17 %12 %100 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
56 %74 %100 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
52 %49 %100 %
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
65 %68 %100 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
63 %55 %100 %
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
68 %55 %100 %
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %41 %100 %
1
Horezza, a.s.
štátna
21 %7 %100 %
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
43 %54 %100 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
55 %68 %100 %
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
40 %35 %100 %
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
35 %48 %100 %
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
23 %11 %100 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
47 %68 %100 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %100 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %72 %100 %
1
MBB a.s.
mestská
31 %33 %100 %
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
90 %100 %100 %
1
MsBP
mestská
22 %12 %100 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
50 %68 %100 %
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
52 %69 %100 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
45 %49 %100 %
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
51 %55 %100 %
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
51 %58 %100 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %65 %100 %
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
71 %84 %100 %
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
25 %7 %100 %
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %44 %100 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %100 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %67 %100 %
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
60 %49 %100 %
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %79 %100 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
19 %11 %100 %
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
56 %53 %100 %
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
48 %51 %100 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
42 %61 %100 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
36 %53 %100 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
52 %59 %100 %
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
63 %55 %100 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
92 %84 %100 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
44 %71 %100 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
14 %7 %100 %
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
46 %55 %100 %
1
Transport for London
mestská
70 %74 %100 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %61 %100 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
56 %66 %100 %
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %55 %100 %
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %59 %100 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %82 %100 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %68 %100 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
49 %61 %100 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %53 %100 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %61 %100 %
Priemer
44 %52 %55 %
63
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
43 %47 %50 %
63
Stadtwerke München
mestská
44 %56 %50 %
65
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
41 %53 %0 %
65
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
17 %13 %0 %
65
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
60 %66 %0 %
65
BARDTERM, s.r.o.
mestská
13 %6 %0 %
65
BBC
štátna
73 %74 %0 %
65
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
44 %61 %0 %
65
ČEPS, a.s.
štátna
69 %100 %0 %
65
De Volksbank
štátna
79 %100 %0 %
65
ENERGO-SK, a.s.
župná
20 %6 %0 %
65
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %56 %0 %
65
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
53 %55 %0 %
65
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
48 %75 %0 %
65
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
32 %61 %0 %
65
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
37 %49 %0 %
65
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
42 %55 %0 %
65
MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %7 %0 %
65
NI Water
štátna
54 %74 %0 %
65
OKTE, a.s
štátna
33 %56 %0 %
65
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %61 %0 %
65
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %50 %0 %
65
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
11 %6 %0 %
65
Port of Rotterdam
mestská
50 %69 %0 %
65
Posti Group Corporation
štátna
66 %74 %0 %
65
Postnord
štátna
82 %100 %0 %
65
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
31 %50 %0 %
65
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
20 %18 %0 %
65
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %59 %0 %
65
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
61 %65 %0 %
65
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
45 %68 %0 %
65
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
37 %66 %0 %
65
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
24 %14 %0 %
65
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
32 %55 %0 %
65
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
17 %6 %0 %
65
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
22 %34 %0 %
65
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
7 %13 %0 %
65
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
40 %59 %0 %
65
Transpetrol, a.s.
štátna
30 %44 %0 %
65
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %61 %0 %
65
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
36 %49 %0 %
65
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %59 %0 %
65
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
23 %30 %0 %
65
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
64 %74 %0 %
65
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %13 %0 %
65
Vattenfall
štátna
78 %100 %0 %
65
Verejné prístavy, a.s.
štátna
32 %56 %0 %
65
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
41 %40 %0 %
65
VR Group
štátna
71 %95 %0 %
65
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %50 %0 %
65
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
36 %44 %0 %
65
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
34 %56 %0 %
115
EMKOBEL, a.s.
mestská
36 %53 %
115
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
32 %59 %
115
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
42 %34 %
115
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
16 %7 %
115
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
16 %11 %
115
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
38 %46 %
115
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
9 %13 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte