IV.12. Bol najvyšší manažér spoločnosti vyberaný vo verejnom výbere, ktoré zahŕňalo verejné vypočutie?

 
Názov
Kategória
IV.12
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno zabezpečuje magistrát hl. mesta, BVS neposkytla konkrétne informácie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno verejné vypočutie v septembri viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno výberové konanie prebieha viď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ vybraný na verejnom vypočutí v rámci MsZ, prenos v TV
1MBB a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
Priemer
0,34 b.
9BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie
9Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
9Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výber konateľa neobsahoval verejné vypočutie
9CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie
9Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie výber bez verejného vypočutia v roku 1992
9Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie vypočutie pred komisiou viď link
9EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie menovaný predstavenstvom
9Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
9Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie vyberá dozorná rada
9Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie odpovedali iba, že vrcholový manažment vyberá mestské zastupiteľstvo
9MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
9MsBP
mestská
0 b.nie konanie bez verejného vypočutia
9Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie 2008
9Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie nezahŕňalo verejné vypočutie
9Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
9Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie odsúhlasené MsZ, bez verejného vypočutia
9Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie vyberá dozorná rada
9Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
9Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali uviedli, že nie sú povinní odpovedať
9Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie vypočutie odbornou komisiou
9SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie predsedu predstavenstva zvolili poslanci
9Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
9Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie na konateľa robilo mesto Partizánske
9Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie predsedu predstavenstva = výkonného riaditeľa vyberalo mesto bez verejného vypočutia viď link
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť má konateľa, neuviedli, žeby jeho výber obsahoval verejné vypočutie
9TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie schvaľuje MsZ
9TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá gen. riaditeľa ani predsedu predstavenstva, konateľ nebol
9THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
9Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali, že áno, no neposkytli žiadny záznam. z verejných dát sa zdá, že výber prebiehal pred komisiou, nie verejným vypočutím viď link
9TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie výber neobsahoval verejné vypočutie viď link
9Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nebol
9Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie v kompetencii mesta Štúrovo z roku 2007 neobsahovalo verejné vypočutie
9Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
9Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie v zmysle stanov
9Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie uviedli "áno, záznam zo zastupiteľstva" - ale záznam nešpecifikovali ani neposkytli
9Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo pôdohospodárstva
9Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte