IV.7. Má spoločnosť pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich?

 
Názov
Kategória
IV.7
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno Pravidlá a formy odmeňovania zamestnancov - zaslané ako príloha
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno Mzdový predpis - zaslaný ako príloha
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno Prémiový poriadok - zaslaný ako príloha - popisuje max. % výkonnostnej prémie a pre jednotlivé typy vedúcich zamestnancov aj návrh kritérií
1EMKOBEL, a.s.
mestská
4 b.áno poskytli časť Štatútu o odmeňovaní
1Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.áno pre všetkých zamestnancov Platový a odmeňovací predpis - zaslaný ako príloha
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno Mzdový poriadok zaslaný ako príloha
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.áno interná smernica zaslaná ako príloha - max. % pohyblivej zložky aj plnenie kritérií manažérov
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno Kolektívna zmluva viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.áno v Kolektívnej zmluve - Mzdová oblasť - odmeňovanie členov vedenia a pod. - zaslané ako príloha
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
4 b.áno Poriadok odmeňovania zaslaný ako príloha
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno Mzdový poriadok, poskytli príslušnú časť
1Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.áno poskytli Pravidlá odmeňovania - platia pre všetkých zamestnancov, o odmenách rozhoduje najmä nadriadený, nie sú stanovené presné limity
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.čiastočne riadi sa Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov spoločností so 100 % účasťou mesta Košice , nepokrýva iné manažérske pozície
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne Rámcové pravidlá pre odmeňovanie členov orgánov obchod. spol. so 100% účasťou mesta - Košice, nepokrýva iné manažérske pozície
13Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.čiastočne iba uviedli, že výkonný riaditeľ môže udeliť odmenu do výšky 50% základnej mzdy manažéra podľa Mzdového poriadku - ten neposkytli
13TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne všeobecné tarifné triedy, nepopisuje odmeny
13Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne Rámcové pravidlá pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločnosti so 100% účasťou mesta Košice - nepokrýva iné manažérske pozície, Pravidlá pre odmeňovanie zamestancov považuje za obchodné tajomstvo
Priemer
1,23 b.
18BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie Kolektívna zmluva, ktorú nesprístupnili, konkrétne odmeny schvaľuje MsZ
18Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie má internú smernicu o odmeňovaní, ktorú neposkytla
18Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, riadi sa kolektívnou zmluvou
18CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mailom, že neodpovedia
18MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
18MsBP
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, schvaľuje valné zhromaždenie
18Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie Mzdový poriadok - nesprístupnili, uvádzajú, že autor nesúhlasil so sprístupnením
18Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, iba vyplácanie výkonnostnej prémie
18Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie pravidlá existujú, neposkytli
18Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
18Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali na danú otázku neposkytli žiadnu odpoveď
18Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie Mzdový poriadok, neposkytli
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.neodpovedali
18Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
18Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
18Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
18Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
18Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
18Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
18Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemajú alebo neposkytli dokument s pravidlami, rozhoduje generálny riaditeľ
18Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte