Názov
Kategória
II
III
VI
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %100 %13 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
50 %100 %13 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
40 %95 %50 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
45 %86 %20 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
41 %86 %0 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
49 %82 %0 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
43 %82 %0 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %13 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %82 %0 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
59 %80 %0 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
42 %80 %18 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %80 %25 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %77 %61 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
57 %77 %7 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
59 %77 %44 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
35 %77 %11 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
68 %73 %17 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
45 %73 %13 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
30 %68 %22 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
52 %68 %18 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
53 %68 %13 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
45 %68 %67 %
23BIONT, a.s.
štátna
53 %64 %13 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %64 %28 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %67 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
34 %64 %55 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
51 %64 %13 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %50 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
56 %64 %67 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
74 %64 %17 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
53 %60 %7 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
43 %60 %40 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %60 %0 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
31 %60 %17 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
28 %60 %18 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
30 %60 %0 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
30 %59 %17 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %59 %0 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
8 %59 %0 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
38 %59 %22 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
60 %59 %7 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %55 %50 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
18 %55 %50 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %55 %22 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
58 %55 %44 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %55 %13 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
60 %55 %30 %
Priemer
37 %53 %19 %
48KSP, s.r.o.
mestská
32 %50 %18 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %50 %0 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
25 %50 %39 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
80 %50 %0 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
18 %45 %33 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
8 %45 %22 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %41 %0 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %41 %0 %
56BPM, s.r.o.
mestská
29 %40 %13 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %40 %11 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
42 %40 %13 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
38 %40 %0 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
58 %40 %0 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
7 %40 %0 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48 %40 %27 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
36 %40 %0 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
52 %40 %0 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
41 %40 %18 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
51 %40 %44 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
19 %36 %18 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
15 %33 %17 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
33 %32 %0 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
66 %27 %18 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
18 %20 %13 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
10 %20 %18 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 %20 %44 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %18 %22 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
30 %0 %18 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
14 %0 %17 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
32 %0 %19 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %0 %0 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %0 %0 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %0 %0 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
14 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte