Názov
Kategória
III
VI
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
100 %13 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
100 %13 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
95 %50 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
86 %20 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
86 %0 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
82 %0 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
82 %0 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
82 %13 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
82 %0 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
80 %0 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
80 %18 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
80 %25 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77 %61 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
77 %7 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
77 %44 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
77 %11 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
73 %17 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
73 %13 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
68 %22 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
68 %18 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
68 %13 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
68 %67 %
23BIONT, a.s.
štátna
64 %13 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %28 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %67 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %55 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
64 %13 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %50 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
64 %67 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
64 %17 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %7 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
60 %40 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %0 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
60 %17 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
60 %18 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
60 %0 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
59 %17 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
59 %0 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %0 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
59 %22 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
59 %7 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %50 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
55 %50 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
55 %22 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %44 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %13 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
55 %30 %
Priemer
53 %19 %
48KSP, s.r.o.
mestská
50 %18 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %0 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50 %39 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50 %0 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
45 %33 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
45 %22 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %0 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %0 %
56BPM, s.r.o.
mestská
40 %13 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
40 %11 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
40 %13 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %0 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
40 %0 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
40 %0 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %27 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
40 %0 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40 %0 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
40 %18 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %44 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
36 %18 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %17 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
32 %0 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27 %18 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
20 %13 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
20 %18 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %44 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
18 %22 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0 %18 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0 %17 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %19 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %0 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %0 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %0 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte