Názov
Kategória
II
III
VI
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %76 %0 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
71 %72 %0 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %68 %0 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
67 %62 %0 %
4Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
69 %62 %0 %
6Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
71 %56 %0 %
7Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %52 %0 %
7Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
95 %52 %0 %
7Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
90 %52 %0 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
81 %52 %0 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
74 %52 %0 %
12Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %48 %0 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
90 %48 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
52 %46 %60 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
60 %46 %20 %
14Transpetrol, a.s.
štátna
60 %46 %0 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
93 %44 %60 %
17Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
74 %44 %60 %
Priemer
65 %43 %12 %
19BPM, s.r.o.
mestská
64 %42 %0 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %42 %20 %
19Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
81 %42 %0 %
19Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
38 %42 %20 %
19Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
90 %42 %0 %
19Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %42 %0 %
19Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
81 %42 %0 %
19Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
52 %42 %0 %
19MsHK Žilina, a.s.
mestská
26 %42 %0 %
19Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
86 %42 %0 %
19Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %42 %0 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
76 %42 %0 %
19Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
71 %42 %0 %
19TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
60 %42 %60 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %42 %0 %
19Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
95 %42 %0 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
57 %42 %0 %
36Tepláreň Košice, a.s.
štátna
64 %32 %60 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
81 %32 %0 %
38Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
26 %30 %0 %
39Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
29 %26 %60 %
39Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %26 %60 %
39Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %26 %60 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
64 %24 %0 %
42Slovenská pošta, a.s.
štátna
79 %24 %0 %
44Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
67 %20 %0 %
44Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
74 %20 %20 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte