Názov
Kategória
Známka
I
III
IV
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %18 %2 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %41 %13 %
3MsBP
mestská
E12 %65 %29 %
4BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %18 %29 %
5Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %41 %46 %
6Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %
7Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %47 %24 %
8Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %43 %30 %
9CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %41 %26 %
10SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %41 %24 %
11Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %41 %15 %
12TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %9 %22 %
13Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %18 %17 %
14Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %45 %17 %
15MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %
16Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %18 %48 %
17Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %30 %19 %
18Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %28 %5 %
19Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %41 %26 %
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %18 %35 %
21Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %25 %8 %
22Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %76 %33 %
23Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %33 %43 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %32 %7 %
25Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %18 %19 %
26Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %27 %21 %
27Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %65 %33 %
28MBB a.s.
mestská
D33 %41 %40 %
Priemer
D+44 %39 %34 %
29Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %18 %21 %
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %65 %36 %
31Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %47 %48 %
32EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %27 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %29 %43 %
34TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %41 %50 %
35Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %60 %39 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %9 %21 %
37Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %25 %52 %
38Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %41 %33 %
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %55 %38 %
40Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %65 %48 %
41Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %33 %56 %
42Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %55 %79 %
43Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %60 %62 %
44Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %80 %73 %
45Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %53 %67 %
46Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %45 %40 %
47Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %65 %73 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte