Názov
Kategória
Známka
I
II
Priemer
D+44 %33 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %
1MBB a.s.
mestská
D33 %42 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %
1MsBP
mestská
E12 %6 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte