Názov
Kategória
Známka
Spolu
Priemer
D+35 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %
1MBB a.s.
mestská
D34 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %
1MsBP
mestská
E18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte