Názov
Kategória
Známka
 
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D
9BPM, s.r.o.
mestská
D
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+
15KSP, s.r.o.
mestská
D+
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-
Priemer
C-
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C
23Transpetrol, a.s.
štátna
C
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte