Názov
Kategória
Známka
I
IV
VI
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %18 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %38 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %8 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %24 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %28 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %13 %0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %43 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %5 %0 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %22 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %21 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %18 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %21 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %35 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %8 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %18 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %30 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %13 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %10 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %18 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %35 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %14 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %31 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %25 %0 %
24Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %51 %7 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %35 %7 %
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %50 %7 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %22 %11 %
27Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %23 %11 %
29BIONT, a.s.
štátna
D+31 %40 %13 %
29BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %16 %13 %
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %21 %13 %
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %40 %13 %
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %47 %13 %
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %17 %13 %
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %44 %13 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %33 %13 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %24 %13 %
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %28 %13 %
29Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %60 %13 %
40Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %55 %17 %
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %20 %17 %
40Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %39 %17 %
40MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %36 %17 %
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %18 %17 %
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %57 %17 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %33 %18 %
46DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %15 %18 %
46KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %24 %18 %
46Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %37 %18 %
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %36 %18 %
46Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %24 %18 %
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %28 %18 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %41 %18 %
46Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %16 %18 %
Priemer
D+49 %31 %19 %
55Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %45 %19 %
56Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %23 %20 %
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %36 %22 %
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %18 %22 %
57Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %40 %22 %
57Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %34 %22 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %23 %22 %
62Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %30 %25 %
63Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %33 %27 %
64Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %30 %28 %
65Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %40 %30 %
66Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %38 %33 %
67Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %60 %39 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %30 %40 %
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %50 %44 %
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %26 %44 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %20 %44 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %45 %44 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %55 %50 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %15 %50 %
73Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %38 %50 %
73Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %70 %50 %
77Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %41 %55 %
78Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %43 %61 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %47 %67 %
79Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %44 %67 %
79TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %28 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte