Názov
Kategória
Známka
IV
VI
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-18 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+8 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C24 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D28 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+13 %0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-43 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D5 %0 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D22 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E21 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D21 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E8 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+30 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+13 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+18 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+35 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D14 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D25 %0 %
24Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %7 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+35 %7 %
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-50 %7 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+22 %11 %
27Transpetrol, a.s.
štátna
C-23 %11 %
29BIONT, a.s.
štátna
D+40 %13 %
29BPM, s.r.o.
mestská
E+16 %13 %
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+21 %13 %
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C40 %13 %
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C47 %13 %
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E17 %13 %
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+44 %13 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
C33 %13 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C24 %13 %
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-28 %13 %
29Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-60 %13 %
40Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-55 %17 %
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-20 %17 %
40Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E39 %17 %
40MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-36 %17 %
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-18 %17 %
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
B57 %17 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D33 %18 %
46DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-15 %18 %
46KSP, s.r.o.
mestská
E+24 %18 %
46Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C37 %18 %
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+36 %18 %
46Rudné bane, š.p.
štátna
E+24 %18 %
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+28 %18 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %18 %
46Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D16 %18 %
Priemer
D+31 %19 %
55Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+45 %19 %
56Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+23 %20 %
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-36 %22 %
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %22 %
57Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+40 %22 %
57Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+34 %22 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+23 %22 %
62Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-30 %25 %
63Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-33 %27 %
64Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+30 %28 %
65Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-40 %30 %
66Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D38 %33 %
67Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-60 %39 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-30 %40 %
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-50 %44 %
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+26 %44 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %44 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C45 %44 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %50 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-15 %50 %
73Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+38 %50 %
73Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-70 %50 %
77Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C41 %55 %
78Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C43 %61 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+47 %67 %
79Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-44 %67 %
79TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-28 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte