Názov
Kategória
Známka
I
IV
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
D19 %0 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+47 %0 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-50 %40 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C44 %0 %0 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-47 %80 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C58 %0 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D6 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C50 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+0 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E8 %0 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C67 %0 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-39 %100 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+22 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+19 %0 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B83 %100 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C67 %60 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D28 %0 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+67 %60 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+64 %0 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-64 %40 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+14 %0 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-39 %0 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C47 %0 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D47 %0 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D25 %0 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-17 %60 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-25 %0 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-67 %0 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+56 %60 %0 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+72 %40 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-47 %0 %0 %
Priemer
C-44 %21 %12 %
34Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+47 %60 %20 %
34Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-86 %80 %20 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+47 %0 %20 %
34Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C58 %0 %20 %
38Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %60 %
38KSP, s.r.o.
mestská
D+19 %100 %60 %
38Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-64 %0 %60 %
38Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-31 %60 %60 %
38Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-14 %20 %60 %
38Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C58 %0 %60 %
38TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C61 %0 %60 %
38Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+56 %0 %60 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte