Názov
Kategória
II
V
Priemer
33 %28 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %83 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %83 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %58 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %71 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %86 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %78 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %63 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %3 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %56 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %63 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %5 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %18 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %65 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %23 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %3 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %0 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %35 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %15 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %40 %
1MBB a.s.
mestská
42 %0 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %20 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %58 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %20 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %15 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %18 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %5 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %15 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %56 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %5 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %49 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %15 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %5 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %13 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %13 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %46 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %15 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %5 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %18 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %3 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %5 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %13 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
10 %0 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %5 %
1MsBP
mestská
6 %8 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %13 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %15 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte