Názov
Kategória
I
IV
VI
Priemer
44 %34 %26 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %73 %94 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %40 %38 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %67 %84 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %73 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %62 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %79 %40 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %56 %31 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %48 %25 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %38 %14 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %40 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %52 %31 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %21 %18 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %39 %25 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %50 %40 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %43 %39 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %40 %81 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %48 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %36 %25 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %21 %25 %
1MBB a.s.
mestská
33 %40 %25 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %33 %38 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %21 %19 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %19 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %7 %25 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %43 %25 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %33 %0 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %8 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %35 %40 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %26 %14 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %5 %13 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %48 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %40 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %17 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %17 %25 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %22 %40 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %15 %25 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %24 %14 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %26 %25 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %30 %18 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %24 %40 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %17 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
13 %46 %40 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %29 %19 %
1MsBP
mestská
12 %29 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %25 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %2 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte