Názov
Kategória
I
III
IV
V
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %60 %62 %86 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %45 %40 %83 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %65 %73 %83 %
4Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %55 %79 %78 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %80 %73 %71 %
6Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %60 %39 %65 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %33 %56 %63 %
7Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %41 %33 %63 %
9Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %53 %67 %58 %
9Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %27 %21 %58 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %55 %38 %56 %
11Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %18 %35 %56 %
13Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %28 %5 %49 %
14Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %18 %17 %46 %
15Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %18 %21 %40 %
16Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %47 %48 %35 %
Priemer
44 %39 %34 %28 %
17TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %41 %50 %23 %
18Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %65 %33 %20 %
18Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %18 %19 %20 %
20CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %41 %26 %18 %
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %9 %21 %18 %
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %33 %43 %18 %
23Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %25 %8 %15 %
23Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %41 %15 %15 %
23Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %32 %7 %15 %
23THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %18 %2 %15 %
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %9 %22 %15 %
23Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %65 %36 %15 %
23Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %30 %19 %15 %
30MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %40 %13 %
30Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %17 %13 %
30Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %45 %17 %13 %
30TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %41 %13 %13 %
34MsBP
mestská
12 %65 %29 %8 %
35BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %18 %29 %5 %
35Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %25 %52 %5 %
35Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %41 %26 %5 %
35Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %76 %33 %5 %
35SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %41 %24 %5 %
35Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %47 %24 %5 %
35Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %18 %48 %5 %
42Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %65 %48 %3 %
42Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %43 %30 %3 %
42Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %29 %43 %3 %
45EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %27 %40 %0 %
45MBB a.s.
mestská
33 %41 %40 %0 %
45Vadaš s.r.o.
mestská
13 %41 %46 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte