Názov
Kategória
I
II
III
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %
3BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %
3MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %
3Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %
3Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %
3Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %
3THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %
3Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %
3Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %
12Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %
14EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %
14Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %
16Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %
17Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %
18Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %
19Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %
20Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %
Priemer
44 %33 %39 %
22CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %
22Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %
22MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %
22Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %
22SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %
22TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %
22TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %
22Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %
22Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %
31Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %
32Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %
34Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %
34Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %
39Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %
39Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %
41Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %
41Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %
41MsBP
mestská
12 %6 %65 %
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %
45Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %
46Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %
47Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte