Názov
Kategória
Spolu
II
III
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %58 %65 %94 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %81 %45 %38 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %56 %53 %84 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %37 %80 %40 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %46 %60 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %40 %55 %40 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %42 %33 %31 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %50 %65 %25 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %45 %55 %14 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %33 %41 %40 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %45 %25 %31 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %62 %9 %18 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %26 %60 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %25 %41 %40 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %38 %29 %39 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %33 %27 %81 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %30 %47 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %22 %65 %25 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %37 %18 %25 %
Priemer
35 %33 %39 %26 %
20MBB a.s.
mestská
34 %42 %41 %25 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %47 %65 %38 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %31 %27 %19 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %38 %18 %0 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %33 %32 %25 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %9 %33 %25 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %42 %76 %0 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %41 %25 %0 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %33 %18 %40 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %14 %41 %14 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %21 %28 %13 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %35 %30 %0 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %27 %18 %0 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %18 %0 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %26 %45 %0 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %19 %18 %25 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %32 %9 %40 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %43 %41 %25 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %40 %41 %14 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %28 %41 %25 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %32 %43 %18 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %13 %47 %40 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %18 %0 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
21 %10 %41 %40 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %27 %18 %19 %
45MsBP
mestská
18 %6 %65 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %13 %41 %25 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %16 %18 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte