Názov
Kategória
Spolu
I
II
III
IV
V
VI
Priemer
35 %44 %33 %39 %34 %28 %26 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %58 %65 %73 %83 %94 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %81 %45 %40 %83 %38 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %56 %53 %67 %58 %84 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %37 %80 %73 %71 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %46 %60 %62 %86 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %40 %55 %79 %78 %40 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %42 %33 %56 %63 %31 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %50 %65 %48 %3 %25 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %45 %55 %38 %56 %14 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %33 %41 %33 %63 %40 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %45 %25 %52 %5 %31 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %62 %9 %21 %18 %18 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %26 %60 %39 %65 %25 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %25 %41 %50 %23 %40 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %38 %29 %43 %3 %39 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %33 %27 %40 %0 %81 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %30 %47 %48 %35 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %22 %65 %36 %15 %25 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %37 %18 %21 %40 %25 %
1MBB a.s.
mestská
34 %33 %42 %41 %40 %0 %25 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %47 %65 %33 %20 %38 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %31 %27 %21 %58 %19 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %38 %18 %19 %20 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %33 %32 %7 %15 %25 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %9 %33 %43 %18 %25 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %42 %76 %33 %5 %0 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %41 %25 %8 %15 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %33 %18 %35 %56 %40 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %14 %41 %26 %5 %14 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %21 %28 %5 %49 %13 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %35 %30 %19 %15 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %27 %18 %48 %5 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %18 %40 %13 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %26 %45 %17 %13 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %19 %18 %17 %46 %25 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %32 %9 %22 %15 %40 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %43 %41 %15 %15 %25 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %40 %41 %24 %5 %14 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %28 %41 %26 %18 %25 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %32 %43 %30 %3 %18 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %13 %47 %24 %5 %40 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %18 %17 %13 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %10 %41 %46 %0 %40 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %27 %18 %29 %5 %19 %
1MsBP
mestská
18 %12 %6 %65 %29 %8 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %13 %41 %13 %13 %25 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %16 %18 %2 %15 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte