Názov
Kategória
Spolu
V
VI
1BIONT, a.s.
štátna
39 %0 %13 %
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %0 %13 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %18 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %0 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %0 %17 %
6Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %4 %40 %
7Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %6 %0 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %6 %19 %
7Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %6 %22 %
7Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %6 %18 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %8 %0 %
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %11 %0 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %11 %0 %
12Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %11 %0 %
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %12 %0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %16 %28 %
17Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %17 %18 %
17DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %17 %18 %
17ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %17 %0 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %17 %55 %
17Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %17 %0 %
17Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %17 %17 %
17Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %17 %33 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %17 %13 %
17Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %17 %13 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %17 %0 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %17 %67 %
17Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %0 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %17 %44 %
17Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %17 %0 %
17Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %17 %44 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %18 %0 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %18 %18 %
34Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %19 %0 %
35MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %21 %0 %
36Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %22 %22 %
36Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %22 %17 %
36KSP, s.r.o.
mestská
22 %22 %18 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %22 %0 %
36Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %22 %0 %
36Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %0 %
36Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %22 %13 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %22 %27 %
36Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %22 %22 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %22 %22 %
36Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %22 %22 %
36Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %22 %18 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %22 %25 %
36Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %22 %13 %
50Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %24 %7 %
51Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %26 %13 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %26 %0 %
53MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %28 %17 %
Priemer
38 %29 %19 %
54Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %32 %50 %
54Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %32 %18 %
56Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %33 %44 %
56Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %33 %13 %
58Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %35 %0 %
59Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %36 %7 %
60Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %38 %39 %
60Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %38 %50 %
62Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %39 %11 %
63Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %42 %44 %
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %43 %0 %
64Transpetrol, a.s.
štátna
45 %43 %11 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %44 %50 %
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %49 %7 %
68Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %50 %50 %
69Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %53 %13 %
70Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %56 %0 %
71Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %57 %17 %
72Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %58 %17 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %60 %67 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %67 %0 %
75Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %69 %13 %
76Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %71 %61 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %72 %20 %
78Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %78 %18 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %88 %67 %
80Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %90 %13 %
81Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %94 %30 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte