Názov
Kategória
Spolu
V
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
31 %0 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %0 %60 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %0 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %0 %20 %
1KSP, s.r.o.
mestská
38 %0 %60 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %0 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %0 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %0 %60 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %0 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %0 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %0 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %0 %20 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %0 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %0 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %0 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %0 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %0 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %0 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %0 %60 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %0 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %0 %60 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %0 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %0 %60 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %0 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %0 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %0 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %0 %0 %
Priemer
43 %13 %12 %
33Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %25 %0 %
33Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %25 %20 %
33Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %25 %0 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %25 %0 %
33Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %25 %60 %
33Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %25 %0 %
39Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %38 %0 %
39Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %38 %0 %
41Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %62 %20 %
41Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %62 %0 %
41Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %62 %0 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
46 %62 %0 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %100 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte