Názov
Kategória
Spolu
V
VI
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %94 %30 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %90 %13 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %88 %67 %
4Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %78 %18 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %72 %20 %
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %71 %61 %
7Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %69 %13 %
8Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %67 %0 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %60 %67 %
10Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %58 %17 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %57 %17 %
12Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %56 %0 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %53 %13 %
14Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %50 %50 %
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %49 %7 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %44 %50 %
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %43 %0 %
17Transpetrol, a.s.
štátna
45 %43 %11 %
19Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %42 %44 %
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %39 %11 %
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %38 %39 %
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %38 %50 %
23Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %36 %7 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %35 %0 %
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %33 %44 %
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %33 %13 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %32 %50 %
27Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %32 %18 %
Priemer
38 %29 %19 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %28 %17 %
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %26 %13 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %26 %0 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %24 %7 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %22 %22 %
33Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %22 %17 %
33KSP, s.r.o.
mestská
22 %22 %18 %
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %22 %0 %
33Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %22 %0 %
33Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %0 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %22 %13 %
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %22 %27 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %22 %22 %
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %22 %22 %
33Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %22 %22 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %22 %18 %
33Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %22 %25 %
33Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %22 %13 %
47MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %21 %0 %
48Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %19 %0 %
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %18 %0 %
49Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %18 %18 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %17 %18 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %17 %18 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %17 %0 %
51Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %17 %55 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %17 %0 %
51Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %17 %17 %
51Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %17 %33 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %17 %13 %
51Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %17 %13 %
51Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %17 %0 %
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %17 %67 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %0 %
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %17 %44 %
51Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %17 %0 %
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %17 %44 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %16 %28 %
67Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %12 %0 %
68Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %11 %0 %
68Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %11 %0 %
68Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %11 %0 %
71Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %8 %0 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %6 %0 %
72Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %6 %19 %
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %6 %22 %
72Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %6 %18 %
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %4 %40 %
77BIONT, a.s.
štátna
39 %0 %13 %
77BPM, s.r.o.
mestská
21 %0 %13 %
77Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %18 %
77SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %0 %0 %
77Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %0 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte