V.7. Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík?

 
Názov
Kategória
V.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno v etickom kódexe
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že čiastočne áno, dokumenty ale neposkytli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne uviedli, že v klientskom centre mesta Žilina, ktoré je ich zriaďovateľom, je sprístupnená schránka pre nahlasovanie nekalých praktík
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie sprístupnili príkaz na zamedzenie nekalých praktík, politiku nahlasovania a prešetrovania však neobsahuje
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne v spoločnosti je zriadená pozícia referenta vnútorného auditu, pravidlá postupu ani dokument neuviedli
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie na nahlasovanie majú schránku aj emailovú schránku, písomný dokument nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie uviedli, že v etickom kódexe, ten ale politiku nahlasovania a prešetrovania neobsahuje
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli, uviedli len, že zamestnanci môžu nahlásiť podnety anonymne- čierne skrinky
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne prešetrovanie zabezpečuje útvar interného auditu, žiaden dokument neposkytli
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne napísali, že prešetrovanie je zabezpečené na viacerých úrovniach, no osobitne pravidlá upravené nie sú
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte