IV.4. Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade?

 
Názov
Kategória
IV.4
 
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne uviedli len hrubú mzdu konateľa, odmeny nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
čiastočne spoločnosť platy manažérov neuviedla
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
čiastočne pri platoch manažérov uviedli len celkové rozmedzie, odmenu pre členov predstavenstva a dozornej rady uviedli spolu v jednej sume
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočne platy a odmeny uviedli spolu v jednej sume
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
čiastočne uviedli len hrubú mesačnú mzdu konateľa, odmeny nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne uviedli len hrubú mzdu členov manažmentu, odmeny neuviedli
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
čiastočne platy manažmentu neuviedli, uviedli len celkovú vyplatenú sumu členom predstavenstva a celkovú vyplatenú sumu členom dozornej rady
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
áno
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne uviedli len celkovú výšku platov a odmien vyplatených manažmentu, a výšku odmien vyplatených predstavenstvu a dozornej rade dovedna
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne platy výkonných manažérov neuviedli
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte