II.9. Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov?

 
Názov
Kategória
II.9
 
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
čiastočne
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie neodpovedali
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie neodpovedali
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte