I.8. Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky?

 
Názov
Kategória
I.8
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočneviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
čiastočneviď link výročné správy 2012-2009
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
čiastočneviď link
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nieviď link
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
čiastočneviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočneviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
čiastočneviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočneviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
čiastočneviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1KSP, s.r.o.
mestská
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
čiastočne
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočneviď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nieviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
čiastočne
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
ánoviď link
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočneviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
ánoviď link
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočneviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
čiastočne výročná správa za rok 2013 je zverejnená v registri účtovných závierok
viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie len v registri účtovných závierok
viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočneviď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie výročná správa za rok 2013 je uvedená v registri účtovných závierok, po stiahnutí sa však otvorí iný dokument
viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nieviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
čiastočneviď link spravy/Vyrocna sprava 2013.pdf
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
čiastočne len v registri účtovných závierok
viď link
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočneviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
čiastočneviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočneviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
čiastočneviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne len v registri účtovných závierok
viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočneviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočneviď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte