I.8. Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky?

 
Názov
Kategória
I.8
 
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nieviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
čiastočneviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočneviď link
1KSP, s.r.o.
mestská
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nieviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
čiastočne
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
čiastočne len v registri účtovných závierok
viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočneviď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
čiastočneviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte