I.7. Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne?

 
Názov
Kategória
I.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe, časť plnenie finančného plánu
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno vo výročnej správe
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
čiastočne vo výročnej správe
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte