I.6. Sú na oficiálnej stránke firmy alebo vo výročne správe zverejnené výkonnostné kritériá pre rok 2011?

 
Názov
Kategória
I.6
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie Spoločnosť má vo výročnej správe v sekcii Informácie o budúcom rozvoji uvedené len všeobecné ciele.
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť má vo výročných správach uvedený predpokadaný budúci vývoj činnosti spoločnosti, ten je však len veľmi všeobecný.
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie Vo výročnej správe len všeobecné ciele.
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie Spoločnosť má vo výročnej uvedené len všeobecné ciele.
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie Vo výročnej správe, ktorá nie je zverejnená, je uvedený plán koncepcie rozvoja spoločnosti, ktorý však informuje o všeobecných cieľoch a opakuje sa v ďalšej výročnej správe.
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie Spoločnosť má na stránke uvedené strategické ciele, tie však nie sú za jednotlivé roky a neobsahujú konrétne a merateľné hodnoty.
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie Spoločnosť má vo výročných správach uvedenú stratégiu rozvoja, tá však obsahuje len všeobecné ciele.
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie Spoločnosť má vo výročných správach uvedené vízie, resp. predpokladaný budúci rozvoj podniku. Tieto sú však za každý rok identické.
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie Spoločnosť má vo výročnej uvedené len všeobecné ciele.
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte