Názov
Kategória
Známka
 
Priemer
D+
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D
1BPM, s.r.o.
mestská
E+
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+
1KSP, s.r.o.
mestská
E+
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D
1BIONT, a.s.
štátna
D+
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte