Názov
Kategória
Známka
V
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+88 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B58 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-57 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-94 %
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-43 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-90 %
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-38 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-33 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-60 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-69 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-49 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+32 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+24 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+72 %
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+42 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+44 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+36 %
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
C53 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C18 %
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C33 %
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C50 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C22 %
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C17 %
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C17 %
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C71 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C6 %
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C17 %
28Transpetrol, a.s.
štátna
C-43 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-17 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-38 %
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-22 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-18 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-22 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-22 %
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-17 %
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+16 %
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+26 %
39BIONT, a.s.
štátna
D+0 %
Priemer
D+29 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+56 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+8 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+22 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+35 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+22 %
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+6 %
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+22 %
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D12 %
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D67 %
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D17 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D11 %
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D6 %
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D22 %
54MH Invest, s.r.o.
štátna
D21 %
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D17 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D26 %
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-17 %
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-4 %
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-32 %
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-28 %
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-11 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-6 %
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-17 %
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-22 %
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+17 %
68Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+17 %
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+11 %
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+22 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+78 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %
74KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %
75BPM, s.r.o.
mestská
E+0 %
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+22 %
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E17 %
78SMS TTSK s.r.o.
župná
E0 %
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E19 %
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E17 %
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte